× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Restrukturyzacja w pytaniach i odpowiedziach.

Poniżej przedstawiamy podstawowe pytanie i odpowiedzi do nich zadawane przez naszych klientów. Z uwagi na obszerność tematu przedstawimy to pytania i odpowiedzi na najbardziej popularne postępowanie tj. Postępowanie o zatwierdzenie układu.

 

 1. Co to jest restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjna ma na celu uchronienie przedsiębiorstwa dłużnika przed upadłością i przywrócenie jej konkurencyjności na rynku.

Czytaj więcej na temat restrukturyzacji. 

Czym się różni restrukturyzacja od upadłości konsumenckiej?

Restrukturyzacja dotyczy działalności gospodarczej (jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej i cywilnej, spółki z o.o., S.A.), a upadłość osób nieprowadzących działalności tj.konsumentów. Restrukturyzacja zakłada spłatę zobowiązań i zachowanie majątku, upadłość utratę majątku i oddłużenie.

 

 1. Jak zacząć proces restrukturyzacji firmy?

Najprościej skontaktować z doradca restrukturyzacyjnym. W przypadku VINDICO wystarczy napisać zapytania na adres biuro@vindico.pl

 

 1. Czy pierwsze spotkanie lub rozmowa jest płatna?

Na rynku jest to różnie przyjęte. W przypadku VINDICO, pierwsza rozmowa lub konsultacja jest bezpłatna.

 

 1. Jak jest podstawa prawna postępowania restrukturyzacyjnego?

Prawo Restrukturyzacyjne – z uwagi częste nowelizacje nie wskazujemy to konkretnego numer ustawy

 1. Czy restrukturyzacja ochroni mnie przed wierzycielami?

Tak można przyjąć. Restrukturyzacja chroni przed wierzycielami, ale także zabezpiecza interesy wierzycieli.

 1. Co mi da otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Da ochronę przed wierzycielami w szczególności postępowanie egzekucyjnym, pozwoli zamrozić spłatę zobowiązań powstałych do dnia otwarcia restrukturyzacji – dnia układowego

 

 1. Jakie są rodzaje restrukturyzacji firmy?

Wyróżnia się cztery główne postępowania:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyśpieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne

 

 1. Kto może otworzyć restrukturyzacji?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki prawa handlowego, fundacje, rolnik.

 

 1. Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może rozpocząć restrukturyzacje?

Tak może, takich postępowań jest prowadzonych bardzo dużo, szczególnie dużo prowadzi VINDICO.

 

 1. Jakie jest najprostsze i najszybsze postępowanie?

Najbardziej popularne postępowanie to: Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU).

 

 1. Z czego wynika popularność Postępowania o Zatwierdzanie Układu?

Postępowanie można otworzyć szybko – bez udziału sądu  i szybko je przeprowadzić, jednocześnie zapewnia ochronę  przed wierzycielami w zakresie egzekucji

 

 1. Ile kosztuje otwarcie Postępowanie o Zatwierdzenie Układu?

Wynagrodzenie jest określone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne i jego wysokość jest uzależniona o liczby wierzycieli, kwota zadłużenia, stopnia skomplikowania postępowania.

 

 1. Czy jeżeli ma tylko kilku wierzycieli to koszt postępowanie restrukturyzacyjnego będzie niski?

Tak można przyjąć jeżeli jest mniejsza liczba wierzycieli i kwota zadłużenia, zmniejszają się koszty postępowania.

 

 1. Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

Jest prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego, który posiada odpowiednia licencje Ministra Sprawiedliwości.

 

 1. Czy dostanę gwarancję, że restrukturyzacja będzie udana?

Takiej gwarancji nie ma. Umowa o restrukturyzację to umowa starannego działania, a nie sukcesu. Ponadto ostateczna decyzję podejmują wierzyciela dłużnika

 

 1. Czy będę miał w nazwie firmy dodatek „w restrukturyzacji”?

W Postępowaniu o zatwierdzeniu układu (PZU) nie występuje zmiana nazwy.

 

 1. Ile trwa restrukturyzacja?

Na zawarcie układu z wierzycielami, od momentu otwarcia (obwieszczenia w KRZ) do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do sądu mamy 3 miesiące, co do dnia, jednak nie jest to koniec postępowania restrukturyzacyjnego. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bo to przede wszystkim zależy od sądu pod jaki się podlega.
W dużych miastach, jak np w Warszawie sąd wydaje decyzję obecnie już po miesiącu od złożenia wniosku, więc doliczając czas na uprawomocnienie się postanowienia postępowanie od momentu otwarcia do momentu, kiedy zaczyna się spłacać układ czas trwania postępowania wynosi ok 5-6 miesięcy, ale jest to tempo błyskawiczne i bardzo rzadko spotykane, ponieważ zwykle w większości przypadków postępowanie trwa dwa razy dłużej, sięgając nawet 13-15 miesięcy.
Sprawę mogą przedłużyć zażalenie wierzyciela/dłużnika, a więc w skrajnych przypadkach może to potrwać nawet dwa lata.

 

 1. Ile czasu nie będę musiał płacić zobowiązań objętych układem?

Podobnie jak w pkt. 17 nie można tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi zależy to do czynników wskazanych jak wyżej i od samych propozycji układowych.

 1. Czy muszę płacić zobowiązania powstałe po dniu układowym?

Nie, takie nie zobowiązanie nie powinny być płacone. Ich spłat powinna nastąpić w ramach wykonywania rat układowych

 

 1. Czy ktoś będzie nadzorował same spłaty i ich terminowość?

Tak, taki obowiązek ma nadzorca wykonania układu, które składa z tego do sądu sprawozdania. Jak i sami wierzyciele którzy również  mogą reagować na brak spłat poprzez wniosek o uchylenie układu.

Wierzytelność do ZUS nie podlegają umorzeniu zgodnie z ……………………….

 

 1. Co ze zobowiązaniami dla ZUS?

nie z art. 160 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego. Takie wierzytelność mogą być rozłożone na raty. Z naszego doświadczenia ZUS jest przewidywalnym wierzycielem, który często popiera układ. Do decyzji ZUS- u koniecznym jest test prywatnego wierzyciela.

 

 1. Co ze zobowiązaniami do US?

Zobowiązania Urzędu Skarbowego, wchodzą do układu jak praktycznie każda inna wierzytelność mogą być zredukowane i rozłożone na raty. Urząd Skarbowy to podjęcia decyzji w głosowanie potrzebuje testu prywatnego wierzyciela.

 

 1. Co to jest „test prywatnego wierzyciela”?

Zgodnie z art.140 Prawa Restrukturyzacyjnego w przypadku rozłożenia na raty ……………………………. Do dopisania

 

 1. Co z podatkami za nieruchomości? 

Podatki od nieruchomości wchodzą do układu jak każda inna wierzytelność. Mogą być umorzone i rozłożone na raty. Tutaj jak w przypadku ZUS i US podpisanie koniecznym jest test prywatnego wierzyciela.

 

 1. Jak wygląda objęcie układem użytkowania wieczystego?

Opłaty za użytkowanie wieczyste są objęte układem jak inni wierzyciele. Mogą być umorzone i rozłożone na raty. Tutaj jak w przypadku ZUS i US podpisanie koniecznym jest test prywatnego wierzyciela.

 

 1. Czy płatności z tarczy PFR są objęte układem?

Tak te płatności wchodzą do układu.

 

 1. Jak wygląda sprawa wierzytelności PEFRON-u?

Podobnie jak wierzytelności US wchodzą do układu.

 

 1. Jakie umorzenie zobowiązań jestem wstanie uzyskać w tym postępowaniu?

Jest to bardzo częste pytanie na które nie można szybko i jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od struktury wierzytelności i posiadanego majątku. Można przyjąć, że średnie umorzenie waha się w przedziale 15-25 % kapitału do tego dochodzi znaczące lub czasami całkowite umorzenie odsetek.

 

 1. Jak rozliczy ZUS jak otwieram restrukturyzacje np. 15 danego miesiąca?

Koniecznym jest złożenie podzielonych deklaracji do dnia ogłoszenia restrukturyzacji  i po niej. Z naszych doświadczeń wynika, iż i ZUS szczegółowo tłumaczy jak to zrobić.

 

 1. Od kiedy obowiązuje restrukturyzacja jeżeli np. została otwarta 1 danego miesiąca?

Od daty otwarcia od godziny 0.00.

 

 1. Czy mogę rozłożyć wynagrodzenie na postępowanie na raty?

Taka decyzja jest podejmowana przez każdego doradcę restrukturyzacyjnego indywidualnie. W przypadku naszej firmy istnieje taka możliwość.

 

 1. Co czy komornik może prowadzić egzekucję po otwarciu postępowania?

Zgodnie z art. 278 Prawa Restrukturyzacyjnego.  Egzekucja zostaje zawieszona. Prowadzenie egzekucji jest niedopuszczalne. Postępowanie restrukturyzacyjne  daje ochronę  przed komornikiem.

 

 1. Czy otwarcie restrukturyzacji ochronie mnie przed egzekucją z nieruchomości?

Tak chroni, otwarcie restrukturyzacji spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika?

 

Czytaj więcej: Czy otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego chroni przed wyznaczonym terminem licytacji nieruchomości?

 

 

 1. Czy otwarcie restrukturyzacji po licytacji nieruchomość, uchroni przed przejściem własności nieruchomości?

W takiej sytuacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że cała procedura zostanie zatrzymana, ale istnieje na to spora szansa. Wpływ ma na to żalenia składane na przybicie lub przysądzenie.

 

 1. Czy mogę otworzyć samemu restrukturyzacja np. z księgowym?

Nie można, restrukturyzację można przeprowadzić tylko z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego posiadający licencję Ministra Sprawiedliwości.

 

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia restrukturyzacji?

Spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, wstępny plan restrukturyzacyjny, bilans, spis kluczowych umów w firmie.

Czytaj więcej:

Jakie dokumenty do restrukturyzacji są najważniejsze?

 1. Ile czasu będę musiał czekać na otwarcie postępowania?

Mając wszystkie  dokumenty postępowanie otwiera się bardzo szybko, nawet w ciągu jednego dnia.

 

 1. Co to jest dzień układowy?

Jest to dzień na który wyznacza datę do które zobowiązania wchodzą do układu.

 

 1. Gdzie jest prowadzone takie postępowanie?

Postępowanie prowadzone jest w systemie KRZ.

 

 1. Co to jest KRZ?

Skrót od Krajowy Rejestr Zadłużonych, system w którym są obwieszczane postępowania, prowadzone akta. Przez system jest prowadzona komunikacja z wierzycielami.

 

 1. Jak wierzyciele dowiedzą się o postępowaniu?

Postanowienie jest obwieszczane w KRZ, dodatkowo doradca restrukturyzacyjny może zawiadomić wierzycieli o postępowaniu.

 

 1. Ile czasu trwa postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie trwa cztery miesiące, ale do tego czasu trzeba jeszcze doliczyć okres kiedy przyjęty układ jest zatwierdzany przez sąd i to może potrwać kolejne kilka miesięcy. W tym czasie dłużnik jest nadal w restrukturyzacji  i nie spłaca zobowiązań objętych układem.

 

 1. Jakie są koszty sądowe takiego postępowania?

Opłata od wniosku o zatwierdzenie układu wynosi 1000 zł.

 

 1. Czy kredyt bankowe są ujęte w restrukturyzacji?

Tak restrukturyzacja obejmuje kredyty bankowe.

 

 1. Czy kredyt hipoteczny wchodzi do układu?

Wierzyciel hipoteczny wchodzi do układu za swoją zgodą lub w przypadku kiedy propozycje układowe obejmują 100 % zaspokojenie wierzyciela.

 

 1. Czy pożyczki porabankowe wchodzą do restrukturyzacji?

Tak, takie wierzytelności są objęte układem.

 

 1. Czy wierzyciel hipoteczny udzielający kredytu i na mieszkanie bierze udział w postępowaniu?

Tak, może być objęty układem. Wyjaśnienie w pytaniu nr 45

 

 1. Czy wierzytelności wynikające z umów leasingu operacyjnego  wchodzi do restrukturyzacji?

Tak, leasingodawca jest objęty układem w zakresie zaległości w ratach.

 

 1. Czy wierzytelności wynikające z umów leasingu finansowego wchodzi do restrukturyzacji?

Tak, leasingodawca jest objęty układem.

 

 1. Czy muszę płacić raty leasingowe po otwarciu restrukturyzacji?

Bieżące raty, powstałe po dniu układowym muszą być płacone na bieżące. Do układu wchodzi tylko zaległość powstała przed dniem układowym.

 

 1. Czy leasingodawca, może wypowiedzieć umowę leasingowa w trakcie postępowania?

Tak, może w przypadku braku płatności bieżących rat.

 

 1. Czy wynagrodzenia pracownicze wchodzą do restrukturyzacji?

W przypadku wyrażenia zgody przez pracownika którego dotyczą, mogę być objęte układem.

 

 1. Co w sytuacji kiedy mam odcięty prąd, czy będę mógł przywrócić dostawy?

Niestety to dość częsta sytuacja z którą się spotykamy. Po otwarciu restrukturyzacji można zawrzeć nową umowę, a zaległość wchodzi do układu.

 

 1. Czy alimenty podlegają restrukturyzacji?

Restrukturyzacja nie obejmuje wierzytelności alimentacyjnych.

 

 1. Czy fundacja ma zdolność restrukturyzacyjną?

Tak może,  w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne nie ma takiego wykluczenia.

 

 1. Czy lepiej ogłosić upadłość czy restrukturyzacje?

Trzeba indywidualnie podejść do każdej sytuacji i nie da się tutaj krótko odpowiedzieć. Po nie udanej restrukturyzacji można złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

 1. Co to jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Dokument w którym opisuje się przedsiębiorstwo, przyczyny trudnej sytuacji, planowane środki restrukturyzacyjne, …………………. Do dopisania

 

 1. Jeżeli prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, to czy muszę sporządzać bilans?

Tak jest to wymóg formalny otwarcia postępowania i wniosku o jego zatwierdzenie.

 

 1. Co to jest spis wierzytelności?

Dokument wskazujący zobowiązania i wierzycieli. W swoim składzie posiada takie pozycje jak: nazwa wierzyciela, jego NIP, adres, kwota należności. Można dopisać także numer dokumentu oraz termin płatności.

 

 1. Co to jest spis wierzytelności spornych?

Dokument zawierający spis wierzytelność których dłużnik nie uznaje. Łączna suma zobowiązań spornych nie może przekroczyć 15% wierzytelności w układzie.

 

 1. Jak wyglądają propozycje układowe?

Najczęściej zakładają procentowa wartość redukcji zobowiązań i planowane raty.

 

 1. Kto przygotowuje propozycje układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym— można to rozpisać bardziej

 

 1. Jak głosują banki w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Instytucje finansowe są aktywnym wierzycielem w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Ich poparcie lub jego braku jest uzależnione o samych propozycji, dlatego tak ważne jest ich dobre przygotowanie.

 

 1. Na jakie długie raty mogę rozłożyć zobowiązania?

Wszystko zależy od danego wierzyciela ……………

 

 1. Czy wierzycielom można przestawić różne propozycje układowe ?

Wierzyciele muszę otrzymać takie same propozycje układowe.  Propozycje mogą być różne dopiero przy podziale wierzycieli na grupy.

 

 1. Co to jest podział wierzycieli na grupy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Podział wierzycieli w grupy celem przedstawienia różnym grupą odmiennych propozycji układowych

 

 1. Jak są najczęstsze grupy wierzycieli?

Zobowiązania Skarbu Państwa (ZUS, US itd.), wierzyciele hipoteczni, podział na kwoty; leasingodawcy.

 

 1. Jak głosują US w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

W zależności od propozycji układowych, które jednak z reguły przewidują rozłożenie na raty, a braku redukcji zobowiązań.

 

 1. Jak głosuje ZUS w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Z uwagi na brak możliwości redukcji i tylko rozłożenie na raty , ZUS często głosuje z układem.

 

 1. Czy mogę uzyskać karencję spłaty wierzytelność?

Dość często określa się na trzy miesiące liczone od daty prawomocności układu. Dłuższy okres karencji może nie spotkać się z aprobatą wierzycieli.

 

 1. Co to jest spis umów istotnych do prowadzenia działalności? 

Dokument określający kluczowe umowy do prowadzenia firmy, których obejmuje ochrona przed wypowiedzeniem w okresie restrukturyzacji.

 

 1. Czy mogą mi wypowiedzeń umowę najmu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?

Nie obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem takich umów zgodnie z art. ……………….

 

 1. Jaki jest limit wierzytelności spornych w postępowanie o zatwierdzenie układu?

Jest to 15 % wartości wierzytelności …………..

 

 1. Czy będę miał zabrany zarząd w postępowaniu o zatwierdzanie układu?

Dłużnik posiada własny zarząd………….

 

 1. Czy mogę sprzedać nieruchomość w czasie postępowanie o zatwierdzeniu układu?

Nie można wyjątkiem mogą być sytuacja, że propozycje układowe przewidują sprzedaż nieruchomości i zaspokojenie wierzycieli z jej sprzedaży.

 

 1. Czy będę mógł uzyskać kolejne kredyt lub pożyczkę podczas restrukturyzacji?

 

 1. Po jakim czasie będę mógł starać się kolejny kredyt po zakończeniu restrukturyzacji firmy?

 

 1. Czy mogę płacić zobowiązania objęte układem przed jego zatwierdzeniem?

 

 1. Jak wygląda zgromadzenie wierzycieli?

 

 1. Ile głosów trzeba uzyskać, żeby układ w restrukturyzacji został przyjęty?

 

 1. Czy wszyscy wierzyciele mogą głosować?

 

 1. Co będzie jak któryś z wierzycieli nie zagłosuje lub nie zgadza na układ?

 

 1. Jak liczy się większość na głosowaniu?

 

 1. Co to jest przyjęcie układu?

 

 1. Kto stwierdza przyjęcie układu?

 

 1. Kto składa wniosek do sądu o zatwierdzenie układu?

 

 1. Jaki sąd zatwierdza układ?

 

 1. Czy sąd może nie zatwierdzić układu?

 

 1. Czy są różnice między sądami w ich szybkości działania i podejścia do zatwierdzenia układu?

 

 1. Czy wierzyciel mogą się odwołać?

 

 1. Co to są zastrzeżenia do układu?

 

 1. Czy jeżeli sąd zatwierdzi układ to muszę od razu spłacać raty?

 

 1. Czy wierzyciel może się odwołać od zatwierdzenie układu?

 

 1. Jak rozpatrywane jest zażalenie od układu?

 

 

 1. Kiedy następuje prawomocność po zażalenie układu?

 

 1. Po jakim czasie od prawomocności muszę płacić raty układowe?

 

 1. Ile razy mogę otworzyć PZU?

 

 1. Czy po nie przyjęciu układu mogę otworzyć jakieś inne postępowanie?

 

 1. Czy banki da mi nowy harmonogram spłat?

 

 1. Czy mogę startować w przetarg publicznych w czasie trwania restrukturyzacji?

 

 1. Czy mogę starać się o dotacje UE w czasie trwania restrukturyzacji?

 

Szczegółowo trzeba się zapoznać z warunkami każdej dotacji, niestety dość często wpisane jest zastrzeżenie, że podmiot któremu jest udzielana dotacja nie może być w restrukturyzacji.

 

 1. Czy mogę spłacać wybrane zobowiązania po otwarciu restrukturyzacji?

Art. 252. 1. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

Natomiast klient, spłacając wybiórczo wierzycieli wchodzi przepisy dot. daleko idącej odpowiedzialności karnej. Jeżeli chce spłacać wierzycieli ze względu na szczególna formę współpracy z dana firmą to przy odpowiednim uzasadnieniu byłoby to dopuszczalne, tj. ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa lub płatności zostałaby zrealizowana przez inny podmiot.

 

 

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 250 85 55 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Zapewniamy kompleksową pomoc w restrukturyzacji firmy

 

Sprawdź także: 

O restrukturyzacji słów kilka, czyli wywiad w Radio Rekord

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL