język angielski język niemiecki

Sprzedaż nieruchomości

W ramach swojej działalności Vindico oferuje pomoc w zakupie nieruchomości sprzedawanych w postępowania upadłościowych lub egzekucyjnych przez komorników sądowych. Pomagamy w przeprowadzenie całego procesu zakupu od:

  • sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości
  • złożenia oferty
  • udział w licytacji lub przetargu
  • uzyskania finasowania
  • zabezpieczenia nieruchomości
  • przejęcia w posiadanie nieruchomości
  • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. założenie księgi wieczystej)
  • przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania

Najnowsze oferty:

Porozmawiaj
Z KONSULTANTEM

i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt