język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tartak Płociczno Sp. z o.o. Cena wywoławcza 17.802.907 zł

 


Syndyk Masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości Sygn. akt VIII GUp 83/16 na podstawie uchwały Rady Wierzycieli zezwalającą na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z wolnej ręki w formie przetargu lub aukcji za ceną oszacowania.

  1. w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
  2. Prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej – KW SU1S/00048584/8 położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki (obręb nr 30, działka ewidencyjna nr 944 o pow. 6,2137 ha), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/00048584/8, której oszacowanie wynosi 6.100.000 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy 00/100 złotych). w skład nieruchomości wchodzi grunt w użytkowaniu wieczystym oraz liczne zabudowania tj. budynki i hale produkcyjne i magazynowe.
  3. Prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z Linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownik drewna stanowiącą wartość 10% całości przedmiotowej linii produkcyjnej, położonego w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, dz. nr 944, której oszacowanie wynosi 10.514.160 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), Urządzenia oraz technologia produkcji pozwalają na przetarcie wyłącznie drewna iglastego. Linia tartaczna szwedzkiej firmy SODERHAMN – wysokiej wydajności produkcyjnej.
  4. Prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z maszyn i urządzeń do produkcji tartacznej

których oszacowanie wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych)

  1. Operaty szacunkowe przedmiotu przetargu załączony do ogłoszenia w pliku pdf.

III. Cena wywoławcza 17.802.907 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwa tysiące dziewięćset siedem złotych i 00/100) netto, która to zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, ewentualnie w chwili wydania indywidualnej interpretacji podatkowej.

  1. Pisemne oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2019 r. na adres: Daniel Zabłocki syndyk Masy Upadłości TARTAK Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.
  2. Wymagane wadium w wysokości 1.780.290,07 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 07/100) zł przelewem na rachunek Masy upadłości w banku ING Bank S.A. najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

VII. Szczegółowe warunki przetargu załączone do ogłoszenia w pliku pdf. Dodatkowe informacje pod telefonem lub adresem e-mail.

 

Opublikowano: 31 Paź 2018 o 11:43

 

Zadzwoń do sprzedającego