język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Mieszkanie 40,72 m2, cena: 224.014 zł, Piaseczno, ul. Kniaziewicza, 2 miejsca garażowe

 


SPRZEDANE

 

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kozłowskiej w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kniaziewicza 45 w Piasecznie wraz z dwoma miejscami garażowymi, zgodnie z poniżą informacją:
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 349 położonego przy ulicy Kniaziewicza 45 w Piasecznie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00008866/4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, a także z udziałem w wysokości 2/137 w lokalu niemieszkalnym – hali garażowej z prawem do korzystania z dwóch miejsc postojowych o numerach 125 i 134, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00007252/0 za łączną cenę nie niższą niż 224.014,00 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czternaście złotych)
2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. X GUp 866/17, Gmach sądu (czytelnia akt – parter)
3. Cena wywoławcza 224.014,00 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czternaście złotych) brutto.
4. Pisemne oferty należy składać do dnia 16 października 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 866/17.
5. Wymagane wadium w wysokości 29.868 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) zł przelewem na rachunek w banku BZW BK S.A. 53 1090 1030 0000 0001 3537 5649 najpóźniej do dnia 16 października 2018 roku.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 18 października 2018 roku, o godz. 13.00, w sali nr 120.

 

Opublikowano: 28 Wrz 2018 o 16:17

Załączniki:


Kontakt ze sprzedającym:

Syndyk Daniel Zabłocki
696 115 643
daniel.zablocki@kdgir.pl
Zadzwoń do sprzedającego