język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

2 działki zabudowane i rolne w Botkunach ok. Gołdapi, woj. warmińsko-mazurskie, cena: 925 980 zł

 


Syndyk masy upadłości Ignacego Muszyńskiego (sygn. akt VIII GUp 70/17) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość rolną zabudowaną budynkami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi z przeznaczeniem na fermę trzody oraz rolną pod uprawy. Nieruchomość położona w miejscowości Botkuny, gmina Gołdap, za cenę stanowiącą 66% wartości oszacowania. Nieruchomość składa się z 3 wydzielonych działek dla których Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00000332/7. Syndyk na podstawie postanowienia Sędziego – komisarza dopuszcza możliwość sprzedaży odrębnie każdej działki opisanej w operacie szacunkowy i wskazanych poniżej.
Działka nr 149/2 o powierzchni 10.400 m2, zabudowana zespołem budynków inwentarskich – za cenę 604.560 zł
Działka nr 158/5 o powierzchni 49.500 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym – za cenę 321.420 zł
Łączna powierzchnia działek wynosi 59.900 m2,
Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28)

Pisemne oferty należy składać do dnia 14 listopada 2018 roku na adres:

Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, VII piętro, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 70/17
Wymagana wpłata wadium. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu załączone do ogłoszenia w osobnym pliku.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2018 r. w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa lub miejscu i w terminie ustalonym z oferentami. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o bezpośredni kontakt.

Załączniki:


Kontakt ze sprzedającym:

Syndyk Daniel Zabłocki
696 115 643
daniel.zablocki@kdgir.pl
Zadzwoń do sprzedającego