[:pl]język angielski język niemiecki [:en] Polish Deutch [:de] Polish English
[:pl]Infolinia: [:en]Helpline: [:de]Notruf: [:pl]22 250 85 55 [:en]+48 22 250 85 55 [:de]+48 22 250 85 55 Facebook LinkedIn Twitter
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Działka w Płocicznie pod zabudowę woj. podlaskie cena 118.832,56 zł 5.403 m2

 


Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 938,  dla którego Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S /00048584/8 w postępowaniu upadłościowym Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Płocicznie.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunt w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05, nr księgi wieczystej SU1S /00048584/8 położonej w obrębie wsi Płociczno – Tartak, gm. Suwałki (obręb nr 30), dz. ewid. nr:

6) działka nr 938 o powierzchni 5.403 m2 za cenę 96.611,84 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 118.832,56 zł;

Zgodnie z PZP działki z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W bliskim sąsiedztwie jezioro Staw oraz w okolicy jezioro Wigry, pensjonaty, hotel. Możliwość zakupu wszystkich wolnych działekW przypadku złożenia oferty na poszczególną działkę należy wskazać nr działki zgodnie z opisem w Dziale I niniejszych warunków.

Oferty należy składać do dnia 24 września 2019 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 83/16  oraz  dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości – działki nr …’’ i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie upadłej w Płocicznie gm. Suwałki lub w innym miejscu, o którym wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą tel. lub mailową. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka i przybyłych oferentów.

Operat i warunki przetargu dostępne, jako załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje takie jak opis, zgoda Skarbu Państwa na podział i wydzielenie, zaświadczenie o uproszczonym planie zagospodarowania lasu, zaświadczenie o miejscowym planie, przeznaczenie działek, decyzja o zatwierdzeniu podziału działek dostępne w plikach załączonych obok ogłoszenia! 

 

Opublikowano: 3 Wrz 2019 o 15:00

Zadzwoń do sprzedającego