język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Działka przy drodze krajowej z warsztatem i magazynem 0,1130 ha cena:123 000,00 zł

 


Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 205/2 o powierzchni 1 100m2 położonej w miejscowości Golubki 39, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko- mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OL1C/00005540/3 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości:

– od strony wschodniej droga Gminy Kowale Oleckie, dalej tereny niezabudowane i rolnicze
– od strony południowej niezabudowana działka grunt, dalej droga krajowa

– od strony zachodniej zabudowa jednorodzinna i inna, tereny rolnicze niezabudowane
– od stronny północnej tereny rolicze niezabudowane

Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji.

Nieruchomość gruntowa KW: OL1C/00005540/3 w zakresie:
-prawo własności działki gruntu
-Budynki niemieszkalne murowane: warsztatowy z wc 101m2 i magazyn 18m2

 

Oferty należy składać do dnia 23 października 2019r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 99/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Damiana Daniela Nietubycia” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 października 2019r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie zostaną załączone do ogłoszenia.

 

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Opublikowano: 19 Wrze 2019 o 17:02

Załączniki:

Brak załączników

Kontakt ze sprzedającym:Zadzwoń do sprzedającego