język angielski język niemiecki

Działka k. Konina 6100 m2, cena: 120 055 zł, Licheń Stary, koło Konina

 


Syndyk masy upadłości Jadwigi Oczechowskiej (sygn. akt VIII GUp 65/16) w upadłości konsumenckiej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o powierzchni gruntu 6100 m2, położonej w miejscowości Licheń Stary, powiat Koniński dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KN1N/00045044/1, za cenę 66% wartości oszacowania tj. za 120.055 zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka z przeznaczeniem jako teren zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych.

Pisemne oferty należy składać do dnia 23 października 2018 roku na adres: Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 65/16

Wymagane wadium w wysokości 12.000,00 zł przelewem na rachunek masy upadłości w banku: BZ WBK S.A najpóźniej do dnia 23 październik 2018 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 października 2018 roku w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa lub miejscu i terminie ustalonym z oferentami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o bezpośredni kontakt: Daniel Zabłocki tel. 696 115 643, mail: daniel.zablocki@kdgir.pl.

Załączniki:


Kontakt ze sprzedającym:

Syndyk Daniel Zabłocki nr licencji 1008
696 115 643
daniel.zablocki@kdgir.pl
Zadzwoń do sprzedającego