[:pl]język angielski język niemiecki [:en] Polish Deutch [:de] Polish English
[:pl]Infolinia: [:en]Helpline: [:de]Notruf: [:pl]22 250 85 55 [:en]+48 22 250 85 55 [:de]+48 22 250 85 55 Facebook LinkedIn Twitter
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Działka 2 251 m2 miej.Malcanów. Cena wywoławcza 185 440,00 zł brutto

 


Syndyk masy upadłości Martyny Koźmińskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/18 o powierzchni 2.251 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1O/00064039/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku wraz z udziałem w wysokości ¼ w działce nr 6/20 o powierzchni 244 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1O/00064040/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/18 o powierzchni 2.251 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1O/00064039/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku wraz z udziałem w wysokości ¼ w działce nr 6/20 o powierzchni 244 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1O/00064040/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku.

2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. XIX GUp 590/19, (wcześniejsza sygn. akt X GUp 783/18), Gmach sądu (czytelnia akt – parter)

3. Cena wywoławcza 185.440,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

4. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 590/19, (wcześniejsza sygn. akt X GUp 783/18.

5. Wymagane wadium w wysokości 18.540,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100). należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 roku.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 roku, o godz. 9:40, w sali nr A14.

7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie lub e-mailowo oraz na stronie vindico.pl/nieruchomosci

8. Sprzedaż poprzedzona wymogami Ustawy o lasach z 13 kwietnia 2016 roku (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444) – sprzedaż warunkowa. Brak zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

 

Opublikowano: 12 Mar 2019 o 11:10

Aktualizacja: 15 Lip 2019 o 13:11

Załączniki:


Kontakt ze sprzedającym:

Syndyk Daniel Zabłocki
696 115 643
daniel.zablocki@kdgir.pl
Zadzwoń do sprzedającego