język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Dom z działką i garażem pow. 3 619 m2, miej. Żdżar. Cena wywoławcza 118 140,00 zł brutto

 


Syndyk masy upadłości Michała Górzyńskiego sygn. akt XIX GUp 610/19 prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ogłasza III przetarg:

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 63,36 m2. Dodatkowo na działce znajduje się murowany budynek gospodarczy oraz blaszany garaż. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach. Dnia 01.12.2015 r. wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szczelnego zbiornika na nieczystości płynne pojemności do 10 m3 na działce ewid. nr 298/2 w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń. Budynek nie został zgłoszony do użytkowania. Na działce znajduje się budynek mieszkalny 69 m2, niewielki murowany budynek gospodarczy o pow. zab. ok 20 m2 oraz blaszany garaż. Nieruchomość położona w odległości ok. 9 km od miejscowości gminnej, ok 25 km od centrum Siedlec i Mińska Mazowieckiego. W odległości ok 3 km przebiega droga krajowa nr 2 Warszawa- Terespol, a linia kolejowa z najbliższym przystankiem Sosnowe – w odległości ok 1 km, łącząca Warszawę z Siedlcami i dalej z Terespolem. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny leśne i rolne. Najbliższe placówki oświaty położone we wsi Bojmie odległej są o około 3 km, podstawowe punkty handlowo – usługowe znajdują się w promieniu ok. 1km, większe ich skupisko w miejscowości gminnej. Bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada powierzchnię 3619 m2 i stanowi grunt o kształcie regularnym, prostokątnym umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie oraz korzystnym pionowym ukształtowaniu terenu. Działka częściowo ogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Działka uzbrojona w sieci: elektryczną i wodociągową, dodatkowo na działce przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. XIX GUp 610/19 (wcześniej X GUp 811/18), Gmach sądu (czytelnia akt – parter). Wartość oszacowania nieruchomości 179 000 zł (Słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

3. Cena wywoławcza 118.140,00 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych).

4. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 września 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 610/19 (wcześniej X GUp 811/18).

5. Wymagane wadium w wysokości 11.814,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czternaście złotych) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 25 września 2019 roku

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 27 września 2019 roku, o godz. 12.30, w sali nr 119.

7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie oraz jako załącznik do ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Opublikowano: 12 Mar 2019 o 12:52

Aktualizacja: 15 Lip 2019 o 11:29

Załączniki:


Kontakt ze sprzedającym:

Syndyk Daniel Zabłocki
696 115 643
daniel.zablocki@kdgir.pl
Zadzwoń do sprzedającego