język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

12 działek w Płocicznie pod zabudowę cena łączna: 966 471 zł woj. podlaskie

 


Możliwość zakupu poszczególnych działek lub w całości. 

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości sygn. akt. VIII GUp 83/16 sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną (grunt w użytkowaniu wieczystym) o łącznej pow. ok 3,3 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr – KW SU1S /00048584/8 położonej w obrębie wsi Płociczno , gm. Suwałki (obręb nr 30, dz. ewid. nr:

 1. 926, o pow. 2175 m², za cenę 43.487,40 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 2. 927, o pow. 2173 m², za cenę 43.446,48 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 3. 928, o pow. 2173 m², za cenę 446,48 powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 4. 929, o pow. 4018 m², za cenę 57.136,20 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 5. 935, o pow. 1984 m², za cenę 71.761,80 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 6. 936, o pow. 2332 m², za cenę 81.490,62 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 7. 937, o pow. 2196 m², za cenę 80.144,19 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży
 8. 938, o pow. 5403 m², za cenę 96.611,84 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży
 9. 939, o pow. 2449 m², za cenę 70.329,14 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży
 10. 940, o pow. 1849 m², za cenę 53.098,66 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 11. 941, o pow. 1431 m², za cenę 49.357,08 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,
 12. 942, o pow. 2860 m², za cenę 58.112,95 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży,

z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i przetargu, po cenie 66% wartości wynikającej z oszacowania, to jest za łączną cenę nie niższą niż 748.422,84 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złotych osiemdziesiąt cztery groszy) netto powiększona o podatek VAT tj. łącznie 920.560,09 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 09/100) brutto, gdzie łączna powierzchnia działek wynosi 31 043 m2 oraz do działek ewidencyjnych nr 926, 927, 928, 929, 939, 940, 941, 942 będzie sprzedawany proporcjonalny udział 90/100 w drodze działka nr 943, o pow. 1660 m² , której cena brutto wynosi 45.911,72 zł. Zgodnie z PZP działki z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W bliskim sąsiedztwie jezioro Staw oraz w okolicy jezioro Wigry, pensjonaty, hotel.

Zgodnie z PZP działki z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W bliskim sąsiedztwie jezioro Staw oraz w okolicy jezioro Wigry, pensjonaty, hotel. Możliwość zakupu poszczególnych działek.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 19.08.2019 r. w dwóch kopertach z dopiskiem „nie otwierać – przetarg na nieruchomość Płociczno działki sygn. akt GUP 83/16”; na adres syndyka ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Operat oraz warunki przetargu dostępne w biurze syndyka lub na maila. Warunkiem uczestniczenia w przetargu będzie zapłata wadium na rachunek masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.08.2019 r.

Operat i warunki przetargu dostępne, jako załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje takie jak opis, zgoda Skarbu Państwa na podział i wydzielenie, zaświadczenie o uproszczonym planie zagospodarowania lasu, zaświadczenie o miejscowym planie, przeznaczenie działek, decyzja o zatwierdzeniu podziału działek dostępne w plikach załączonych obok ogłoszenia! 

 

 

Opublikowano: 5 Paź 2018 o 11:14

Ostatnia aktualizacja: 9 Lip 2019 o 10:05 

Zadzwoń do sprzedającego