język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

13 działek w Płocicznie pod zabudowę, woj. podlaskie

 


Cena: 1 141 142 zł

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości sygn. akt. VIII GUp 83/16 sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną (grunt w użytkowaniu wieczystym) o łącznej pow. ok 3,3 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr – KW SU1S /00048584/8 położonej w obrębie wsi Płociczno , gm. Suwałki (obręb nr 30, dz. ewid. nr:

1) działka nr 926 o powierzchni 2.175 m2 za cenę 49.417,50 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 60.783,53 zł;
2) działka nr 927 o powierzchni 2.173 m2 za cenę 49.371,00 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 60.726,33 zł;
3) działka nr 928 o powierzchni 2.173 m2 za cenę 49.371,00 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 60.726,33 zł;
4) działka nr 929 o powierzchni 4.018 m2 za cenę 64.927,50 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 79.860,83 zł;
5) działka nr 934 o powierzchni 1.029 m2 za cenę 39.951,00 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 49.139,73 zł;
6) działka nr 935 o powierzchni 1.984 m2 za cenę 81.547,50 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 100.303,43 zł;
7) działka nr 936 o powierzchni 2.332 m2 za cenę 92.602,97 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 113.901,66 zł;
8) działka nr 937 o powierzchni 2.196 m2 za cenę 91.072,94 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 112.019,71 zł;
9) działka nr 938 o powierzchni 5.403 m2 za cenę 109.786,18 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 135.037,00 zł;
10) działka nr 939 o powierzchni 2.449 m2 za cenę 79.919,48 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 98.300,96 zł;
11) działka nr 940 o powierzchni 1.849 m2 za cenę 60.339,39 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 74.217,45 zł;
12) działka nr 941 o powierzchni 1.431 m2 za cenę 56.087,59 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 68.987,74 zł;
13) działka nr 942 o powierzchni 2.860 m2 za cenę 66.037,44 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 81.226,06 zł;

z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i przetargu, po cenie 75% wartości wynikającej z oszacowania, to jest za łączną cenę nie niższą niż 890.431,50 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 50/100) netto powiększona o podatek VAT tj. łącznie 1.095.230,75 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści złote 75/100), gdzie łączna powierzchnia działek wynosi 32.072 m2 oraz do działek ewidencyjnych nr 926, 927, 928, 929, 939, 940, 941, 942 będzie sprzedawany proporcjonalny udział 90/100 w drodze działka nr 943, o pow. 1660 m² , której cena brutto wynosi 45.911,72 zł.
Zgodnie z PZP działki z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W bliskim sąsiedztwie jezioro Staw oraz w okolicy jezioro Wigry, pensjonaty, hotel. Możliwość zakupu poszczególnych działek.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 stycznia 2019 r. w dwóch kopertach z dopiskiem „nie otwierać – przetarg na nieruchomość Płociczno działki sygn. akt GUP 83/16”; na adres syndyka ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Operat oraz warunki przetargu dostępne w biurze syndyka lub na maila. Warunkiem uczestniczenia w przetargu będzie zapłata wadium na rachunek masy upadłości.

Operat i warunki przetargu dostępne, jako załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje takie jak opis, zgoda Skarbu Państwa na podział i wydzielenie, zaświadczenie o uproszczonym planie zagospodarowania lasu, zaświadczenie o miejscowym planie, przeznaczenie działek, decyzja o zatwierdzeniu podziału działek dostępne w plikach załączonych obok ogłoszenia! 

Zadzwoń do sprzedającego