Współpraca

Zapraszamy do wspólnego działania

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty nawiązujące kontakty z przedsiębiorcami, którym można zaoferować usługi windykacji, wykupu wierzytelności, finansowania.

Korzyścią wynikającą ze współpracy z nami będzie poszerzenie Państwa oferty, atrakcyjna prowizja dla partnera, współpraca z profesjonalna firmą, a co za tym idzie zadowolenie państwa klienta.

współpraca z firma vindico