Postępowanie w przypadku gdy dłużnik to osoba fizyczna

dłużnik to osoba fizyczna

Coraz częściej, w naszej pracy spotykamy się z pytaniami Klientów, w jaki sposób dochodzić wierzytelności gdy dłużnik to osoba fizyczna. Wielu wierzycieli poddaje się już na samym początku, twierdząc że windykacja długu z osoby fizycznej to gra nie warta świeczki. Nie chcą tracić czasu, nie wierzą w skuteczność sądów i nie chcą tracić więcej pieniędzy.

A tymczasem nie taki Diabeł straszny…

Owszem – dochodzenie wierzytelności od osoby fizycznej jest trudniejsze niż windykacja np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chociażby z tego względu, że w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki, możemy jeszcze dochodzić długu z prywatnego majątku zarządu.

Ale od kiedy firmy mają wartość dodaną jako „instytucja charytatywna”?
Dlaczego wciąż boimy się sądów i wolimy „podarować” dłużnikowi jego dług, niż walczyć o należne nam pieniądze?

Dłużnik to osoba fizyczna – od czego zacząć?

Przede wszystkim, jeżeli nie chcemy na samym początku drogi korzystać w pomocy firmy windykacyjnej, bo nie chcemy jeszcze psuć relacji z klientem-dłużnikiem, zwróćmy się do niego z propozycją ugody.
Należy pamiętać, że dłużnik staje się dłużnikiem z kilku powodów. Być może jemu też ktoś nie zapłacił i zachwiał kondycją jego firmy lub jakieś zdarzenie losowe doprowadziło do pogorszenia sytuacji materialnej. Nie każdy od razu chce nas oszukać.
Jeżeli wystąpimy z propozycją ugody i zaproponujemy rozłożenie długu na raty pomożemy i sobie i dłużnikowi.
Ponadto będziemy mieli od razu obraz tego z kim mamy do czynienia.

Jeżeli nasz kontrahent-dłużnik będzie chciał z nami współpracować podpisze ugodę. Będzie mu zależało aby rozwiązać sprawę polubownie, bo przecież postępowanie sądowe to koszty nie tylko dla wierzyciela ale również dla dłużnika.

W sytuacji gdy ugoda nie zostanie podpisana od razu mamy jasność, że z takim dłużnikiem nie należy więcej negocjować i od razu należy szukać pomocy albo u firmy windykacyjnej/kancelarii prawnej lub samemu oddać sprawę do sądu.

Jakie korzyści daje nam podpisanie ugody z dłużnikiem?

  1. Dłużnik uznaje dług, potwierdza jego istnienie.
  2.  Lepiej aby spłaty były w ratach niż gdyby miało ich nie być w ogóle.
  3. Przerywamy bieg przedawnienia wierzytelności.
  4. Gdy dłużnik nie wywiąże się z ugody – wierzyciel ponosi mniejsze koszty sądowe i uzyskanie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności trwa dużo krócej.
  5. Jeśli wierzytelność jest słabo udokumentowana, podpisanie ugody i potwierdzenie istnienia długu przez dłużnika znacznie polepsza sytuację odzyskiwania należności.

W przypadku gdy nasz dłużnik to osoba fizyczna i nie podpisze ugody, wierzytelność jest słabo udokumentowana lub nie mamy dowodów na jej istnienie lub dłużnik kwestionuje dług  – chcąc odzyskać pieniądze, wierzyciel musi wytoczyć powództwo o zapłatę należności.

Mamy do wyboru postępowanie upominawcze, uproszczone – gdy wierzyciel ma możliwość udokumentowania wierzytelności.

W przypadku braku dokumentów do sprawy należy dochodzić roszczeń w trybie zwykłym.
Gdy sąd wyda wyrok na korzyść wierzyciela, wówczas można wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego na zasadach ogólnych lub ponownie próbować zawrzeć z dłużnikiem ugodę.

Vindico.pl - Kontakt